Bidrag

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa och anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om man behöver körkort för att kunna arbeta.
Försäkringskassans hemsida kan man läsa om vad bilstöd är, vem som kan få det, hur du ansöker och hur mycket pengar du kan få.
Överväger du att ansöka om bilstöd kan det vara en god idé att kontakta oss för rådgivning och individuell konsultation inför din ansökan.

Fonder

Det finns många fonder och stiftelser som personer med funktionsnedsättning kan ansöka om pengar från. Ofta har fonderna olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder, att man bor i en viss del av Sverige eller har en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum.
På webbsidan för Habilitering & Hälsa kan man läsa om hur man gör när man ska söka stöd från en fond.

Förutom de allmänna bidrag för rehabilitering av personer med funktionsnedsättning, som utgår genom samhällets försorg, kan enskilda organisationer, stiftelser eller fonder i vissa sammanhang ge bidrag för att underlätta dessa personers levnadsvillkor, främja deras rehabilitering och sociala anpassning.
På websidan för Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering finns en lista med länkar till organisationer, stiftelser och fonder där enskilda personer kan söka bidrag.

Böcker

Utöver den information som nämns ovan finns det ofta även böcker kring ämnet som återfinns på ditt lokala bibliotek. Fråga därför din bibliotekarie om hjälp för att finna relevant litteratur.