Erfarenhet och teknisk utveckling

Under 2019 firar vi 50 år i branschen och ca 200 fordonsanpassningar per år har vi skapat en kunskapsbas som garanterar hög kvalitet på utförda arbeten.

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom vårt område, vilket innebär att våra medarbetare hela tiden måste utveckla sin kompetens för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för ditt fordon.

Du kan tryggt vända dig till oss både med det lilla enkla jobbet eller det avancerade. Vi gör i stort sett allt, från det enkla handreglaget till avancerade styrsystemet med joystick och miniratt. Vi gör allt från små anpassningar i personbilar och andra fordon, till riktigt avancerade i t.ex. ombyggda minibussar som skall köras från el-rullstol av förare med minimal hand och armfunktion.

Att ha ditt fulla förtroende är viktigt för oss. Därför håller vi en nära kontakt med dig genom hela anpassningsarbetet till leveransen av ditt nya fordon.

Genom ett unikt samarbete med Anpassarna Körkort, som utbildar och tränar personer med särskilda behov kan du känna trygghet i och förtroende för både oss och ditt anpassade fordon.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att vi ska producera och marknadsföra produkter och service med lämplig teknisk nivå och med avsedd jämn kvalitet till konkurrenskraftig kostnad.

Vi ska leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt. Varje anställd strävar alltid efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete. På så sätt garanteras våra kunder att produkter och service levereras enligt specifikationer och kontrakt. Att göra rätt från början och leverera i rätt tid skall gälla allt arbete inom företaget.

Företagsledningen och arbetsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls och skall stödja alla initiativ att nå uppsatta kvalitetsmål och förbättra kvaliteten. Därutöver skall de:

  • Ge berörd personal korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter.
  • Se till att goda relationer råder mellan företaget, de anställda och deras omgivning.
  • Verka för att ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer samt andra externa kontakter, för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

Från Hedemora till Muskat och Dubai

Genom åren har vi försett mängder av bilar med allt från handreglage eller vänstergas till totalt ombyggda bilar med t.ex. fotstyrning. De flesta finns förstås i Sverige, men vårt företag har vi även anpassat och levererat bilar till olika delar av världen som bl.a. Dubai, Oman, Ryssland och Island. Resultatet av vårt arbete innebär en ökad livskvalitet och frihet för våra kunder. Det gör det möjligt för människor att kunna ha ett arbete, delta i fritidsaktiviteter och bli mobila på ett helt annat sätt än tidigare.

Att uppnå sina mål

Att hjälpa unga människor att förverkliga sig själv och att uppnå sina mål är viktigt. Därför sponsrar vi handikappidrotten och uppmanar våra leverantörer och samarbetspartnerns att göra det samma.