Bilanpassningar sedan 1969

Med över 50års erfarenhet av vad som ursprungligen kallades handikappanpassning har vi idag en gedigen erfarenhet av samtliga förekommande fordonsanpassningar.

Den tekniska utvecklingen går snabbt inom vårt område, vilket innebär att våra medarbetare hela tiden måste utveckla sin kompetens för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för ditt fordon.

Du kan tryggt vända dig till oss oavsett anpassningsbehov, för såväl stora som små bilanpassningar.

Vi gör i stort sett allt, från det enkla handreglaget till det avancerade styrsystemet med joystick och miniratt.

Ditt fulla förtroende är viktigt för oss. För att uppnå ett fullgott resultat av din fordonsanpassning, förutsätts ofta en nära dialog med dig genom hela anpassningsarbetet, fram till leveransen av ditt nya handikappanpassade fordon.

Genom ett unikt samarbete med Anpassarna Körkort, som utbildar och tränar personer med olika funktionsnedsättningar, kan du känna trygghet och förtroende för både oss och ditt anpassade fordon.