Modell anpassat handreglage 2002 för gas-broms.

Handreglaget är utvecklat hos oss för att sköta gas-broms samt primära körfunktioner med höger hand och med målet, bästa komfort. Greppet har tre integrerade knappar som aktiverar funktioner för blinkers, hel- halvljus, tork- spolfunktion samt hållbroms.