Fotstyrningen består av en platta som normalt placeras till vänster om bromspedalen, plattan på golvet fungerar som bilens ratt.

Bilen kan styras med hjälp av vänster fot/ben. Ombyggnationen inkluderar en spinnare som underlättar att göra fulla rattvarv, i de fall sådan erfordras. Ofta kompletteras fotstyrningen med bl.a.; *Individanpassning av spinnare, *Lättad styrservo, *Minskning/modifiering av bromspedal. – neråt.