Om ratten/styrningen upplevs ”Tungstyrd” kan den göras lättare, 10-90%.

Idag är i stort sett alla bilar utrustade med servostyrning. Men likväl kan styrningen upplevas ”Tungstyrd” om du har nedsatt funktion i överkropp, armar eller händer.

Om du har svårt att orka ratta bilen och behöver göra det via miniratt, joystick eller en rattspinnare på ratten, så är en lättning av servostyrningen kanske helt nödvändig.