Vi har nu även en verkstad i Saltsjö-Boo (Stockholm) som Robert och Andrée med ca. 10 år vardera i vår bransch bemannar.

Där utför vi utprovningar samt vissa av våra bilanpassningar (och andra fordonsanpassningar), men tillhandahåller givetvis även service och underhåll till alla våra kunder i området, såväl gamla som nya!