Turny HD vrider bilsätet ut genom dörröppningen och sänker ned det till en lämplig höjd för överflytt.

Gör det enkelt att ta sig in i och ut ur bilen genom att hela bilsätet förs ut ur bilen för lättare åtkomst. Turny vrider bilsätet ut genom dörröppningen och sänker ned det till en lämplig höjd för överflytt till eller från en rullstol.

Turny HD:s vridrörelse är manuell medan rörelsen ned och upp är eldriven och styrd via en handkontroll. Turny HD finns med 300 mm, 395 mm och 480 mm vertikal rörelse och manuell rotation. Den har en enkel nödmanövrering och enkelt backupsystem.
För stolarna behövs för BEV-, och Compact-seat behövs ingen adapterplatta.
Turny HD är EMC- och krocktest godkänd samt CE-märkt.